SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/SALE

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachDziałania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Wynajmu sal na wsparcie indywidulane.

    Formularz ofertowy znajduje się w załączniku:
Content | Menu | Access panel