Informacje o projektach realizowanych w województwie zachodniopomorskim:

E-kompetentni - szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa  zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej, RPZP.08.10.00-32-K018/17-00

Okres realizacji:

01.01.2018 – 31.12.2018

Wykluczenie:

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, a nie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zatem w wyniku realizacji projektu nie nastąpi zakłócenie konkurencji.

Grupa docelowa:

W projekcie weźmie udział 440 osób fiz., w wieku 50 lat i więcej, zam. w rozumieniu Kc w woj. zachodniopomorskim, zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych w projekcie. Struktura gr docelowej: -240K, 100M; -min. 60% os. o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie); -min. 20% OzN. Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych co najmniej w obszarze Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści na poziomie A lub B lub C zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 1.1.2018-31.12.2018 przez co najmniej 90% spośród 440 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 240K i 100M, 88 OzN, 264 os. o niskich kwalifikacjach), zam. w woj. zachodniopomorskim, przez realizację 44 szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewn. i certyfikatem ECDL Profile. Działania projektu obejmują: -20 szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści- zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, -14 szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, -10 szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji w obszarach : Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów- zgodnie z Ramą Kompetencji DIGCOMP. Wskaźniki projektu: Liczba osób objętych wsparciem w programie: -w wieku 50 lat i więcej-440; -w wieku 25 lat i więcej- 440; -o niskich kwalifikacjach- 264; -z niepełnosprawnościami- 88; Liczba osób, które

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: -w wieku 50 lat i więcej- 396; -w wieku 25 lati więcej- 396; -o niskich kwalifikacjach- 238; -z niepełnosprawnościami- 80.

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźnik

K

M

O

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

240

200

440

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]

144

120

264

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

48

40

88

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje

po opuszczeniu programu [osoby]

216

180

396

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje

po opuszczeniu programu [osoby]

130

108

238

Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły

kompetencje po opuszczeniu programu

44

36

80


Każdy partner ma po 1 zadaniu z danej Ramy

 

Zadanie 1 i 2

Szkolenia komputerowe realizowane przez Wn prowadzące do nabycia kompetencji w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści- zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, 10 grup x 10 os. 120h (lekcyjnych).

Zadanie 3 i 4

Szkolenia komputerowe realizowane przez Wn prowadzące do nabycia kompetencji w obszarach Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo- zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, 7 grup x 10 os 140h (lekcyjnych).

Zadanie 5 i 6

Szkolenia komputerowe realizowane przez Wn prowadzące do nabycia kompetencji w obszarach Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów- zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, 5 grup x 10 os.160h (lekcyjnych).

Wymiar godzinowy

Zajęcia w zad. 1-6 będą realizowane. zasadniczo w systemie 2 dni w tyg. x 4 godz., ale uwzględnione będą też preferencje, potrzeby i możliwości uczestników, np. zajęcia codziennie dla os. pozostających bez zatrudnienia. UP będą mieć wpływ na dni zajęć (powszednie lub weekendowo) oraz godziny zajęć (poranne, popołudniowe, wieczorne)- opcje do wyboru w formularzu rekrut.

Podział projektu

Projekt jest podzielony między lidera i partnera na część wschodnią oraz zachodnią województwa zachodniopomorskiego. W taki też sposób będzie trzeba go realizować.

Rekrutacja prowadzona w trybie ciagłym. Formularz można przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dokonać rejestracji telefonicznie pod nr telefonu 531 074 935

Formularz zgłoszeniowy