Harmonogramy wsparcia w projekcie

24.12.2020 r. Indywidualny Plan działania:

13.01.2021 Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

04.02.2021 r. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

04.03.2021 r. Indywidulny plan działania, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

24.03.2021 r. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

15.04.2021 r. Indywidualny plan działania

05.2021 r. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

06.2021 r. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Content | Menu | Access panel