AktualnościLUBUSKIE: PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY ZAWODOWEJ”Projekty

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 4/2021/BONY na dzień 16.04.2021 r.

W związku z realizacją projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej” (zwanego dalej Projektem) realizowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych (w formie bonów szkoleniowych) zakończonych egzaminami dla 4 Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty oraz załącznikami:

Skip to content