ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 3/2021/BONY na dzień 12.04.2021 r.

W związku z realizacją projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej” (zwanego dalej Projektem) realizowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych (w formie bonów szkoleniowych) zakończonych egzaminami dla 10 Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty oraz załącznikami:

Content | Menu | Access panel