AktualnościWIELKOPOLSKI INKUBATOR ZATRUDNIENIA

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/PP

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Pośrednictwa pracy

Formularz ofertowy znajduje się w załączniku:

Skip to content