AktualnościMAZOWIECKIE: „Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM”Projekty

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/IPD/DZ

W związku z realizacją projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM” (zwanego dalej Projektem) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Poradnictwa zawodowego
Skip to content