ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 2/2020/PPr

W związku z realizacją projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej” (zwanego dalej Projektem) realizowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Pośrednictwa pracy

Formularz ofertowy znajduje się w załączniku:

Content | Menu | Access panel